ГИС Дооел

За нашата компанија

ДПТУ ГИС ДООЕЛ  е приватно претпријатие основано во 1995 година и низ своето долгодишно работење се специјализира во трговија со црна металургија и челични производи, постојано адаптирајки се на потребите на потрошувачите во поглед на димензии, цени......

Располага со широк асортиман на челични производи: квадратни и правоаголни профили; конструктивни, поцинкувани, хидроиспитани цевки; винкли; флахови; топловалани, ладновалани, поцинкувани лимови; носачи ХЕБ, ХЕА ИПЕ, УНП,...... но и постојано е фокусирано на проширување на постојниот асортиман со нови производи и димензии.

Поседува сопствена дистрибутивна мрежа и врши достава на своите производи на целата територија на Република Македонија.

Нашиот тим

ГИС Дооел

Име Презиме

Продажба

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Име Презиме

инжинер

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Име Презиме

продажба

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Име Презиме

финансии

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Име Презиме

контрола

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Име Презиме

менаџер

Наскоро повеке информации и фотографии............. .................

Секогаш квалитет секогаш трајност!

Повелете!

All for Joomla All for Webmasters